Transmedia Storytelling?

Vilken version tyckte vi bäst om: boken eller filmadaptionen? Ofta fastnar vi för en av varianterna: bilderna som skapas i vårt inre är svåra att forma om när de väl har satt sig till rätta, och boken är inte lika intressant när vi har tagit del av filmens slutscen.

I Transmedia storytelling kompletterar de olika uttrycken/produkterna varandra istället för att konkurrera som de traditionellt ofta gör. Det handlar inte om att följa upp en befintlig succé med kringprodukter, utan om att locka till engagemang och nå ut till nya målgrupper på ett tidigt stadium.

Transmedia storytelling plockar ut unika element ur en och samma berättelse och gestaltar dessa delar med hjälp av den mest passande uttrycksformen (text, bild, konst, dataspel, interaktivt berättande, virtuella världar, smaker, prylar eller upplevelser förankrade i vår fysiska verklighet). Vem vill inte ta en simulerad åktur med den senaste batmobilen? Eller lösa egna gåtor i Sherlock Holmes brädspel? Eller påverka handling och utfall genom eget interaktivt deltagande, digitalt eller i den fysiska världen?

En lyckad transmedia storytelling produktion har en hängiven, engagerad och deltagande publik som självmant söker upp alla fristående pusselbitar, i jakt på en den kompletta upplevelsen.